Let’s Talk Programme

Let’s Talk je poptuno NOV kurs engleskog jezika fokusiran na konverzaciju, koji je IH Belgrade Syllabus razvio koristeći svetski priznatu IH metodologiju. Polaznici brzo i lako stiču fluentnost i samopouzdanje u usmenoj komunikaciji sa profesorom čiji je maternji jezik engleski.

CourseDurationIntensityCEFR levels
Let’s Talk2x120 min per month

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs