Opšti kursevi

Škola IH Syllabus organizuje opšte  engleskog,nemačkog,italijanskog,španskog i ruskog jezika.

Poseban metod rada škole IH Syllabus omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki windows 10 product key 2017upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke .

  • Ove godine slavimo! Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program !
  • Opšti kursevi engleskog jezika se organizuju za sve nivoe i pokrivaju jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEFR) od A1 do C2. Polaznici brzo i uspešno ovladavaju jezičkim veštinama i stiču sigurnostwindowskeyonline.com u komunikaciji.
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovrajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa medjunarodnimCambridgei IH kvalifikacijama.
Naziv kursa Trajanje Intenzitet CEFR nivoi
Opšti kurs engleskog, nemačkog, italijanskog,  španskog i ruskog jezika

  • mikro gupe
  • grupe od 6-8 polaznika
  • individualna nastava
  • mogućnost kombinovanja sa Program + obukom poslovnih veština
32-70 časova 2×90 min

3x 90 min.

3×120 min.

5×90 min.

nedeljno

A1 do C2

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs