Program poslovnih veština – Program+

PROGRAM + poslovnih veština na engleskom jeziku je kratka intenzivna specijalizovana obuka iz odredjenih oblasti koja se može pohađati samostalno ili kombinovati sa bilo kojim programom škole. Ovaj program može biti fokusiran na razvijanje specijalizovanog vokabulara ili određenih poslovnih veština.

Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare
Poslovne prezentacije na stranom jeziku
Poslovni sastanci
Pregovori
Poslovna korespodencija
Kontakti sa klijentima
Pisanje izveštaja
Prodaja
Telemarketing

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs