Srpski za strance

IH Syllabus škola organizuje intenzivne kurseve srpskog jezika za strance, sa akcentom na razvijanju govornih veština.

Srpski jezik za strance
rad u mikrogrupi
individualna nastava
kombinovanje časova u Beogradu i van Beograda-letnji program

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs