Kursevi jezika za menadžment preduzeća

IH Belgrade Syllabus škola stranih jezika organizuje intenzivne i kratke kurseve engleskog,nemačkog,španskog,italijanskog i ruskog  jezika namenjene svima onima koji imaju malo vremena, a žele da:

  • steknu samopouzdanje u korišćenju engleskog jezika u svakodnevnim situacijama;
  • ovladaju poslovnim veštinama na engleskom jeziku
  • ovladaju specijalizovanu poslovnu terminologiju iz oblasti poslovanja firme
  • aktiviraju svoj engleski i usavrše svoje produktivne veštine – govor i pisanje
  • uče po programu koji je napravljen baš za njihove jezičke potrebe.

Na kraju  kursa dobija se medjunarodni sertifikat sa završenim nivoom znanja usaglašenim sa CEFR nivoima.

Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama

Poslovne veštineSpecijalizovan vokabular
Poslovne prezentacije na stranom jezikuIz oblasti poslovanja kompanije
Poslovni sastanciFinansije
PregovoriMenadžment
Poslovna korespodencija,pisanje izveštajaMarketing
Kontakti sa klijentimaProdaja
TelefoniranjeHR
Prodajau skladu sa potrebama klijenta

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs