Kurs poslovnih jezičkih veština

Kurs poslovnih veština na engleskom,nemačkom,španskom,italijanskom i ruskom jeziku je posebno pogodan za polaznike i ciljen grupe u okviru kompanija čiji profil posla zahteva da brzo i efikasno koriste strani jezik u poslovne svrhe.

  • Poseban metod rada škole IH Syllabus koji omogućava da brzo progovorite i razvijete produktivne veštine ( govor i pisanje).
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnimCambridgei IH kvalifikacijama
  • Časovi se realizuju u malim grupama ili kao individualni časovi.
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa usaglašenog sa CEFR ( Zajednički evropski jezički okvir )
Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare
Poslovne prezentacije na stranom jeziku
Poslovni sastanci
Pregovori
Poslovna korespodencija
Kontakti sa klijentima
Pisanje izveštaja
Prodaja
Telemarketing

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs