Kurs poslovnih jezičkih veština

Kurs poslovnih veština na engleskom,nemačkom,španskom,italijanskom i ruskom jeziku je posebno pogodan za polaznike i ciljen grupe u okviru kompanija čiji profil posla zahteva da brzo i efikasno koriste strani jezik u poslovne svrhe.

  • Poseban metod rada škole IH Syllabus koji omogućava da brzo progovorite i razvijete produktivne veštine ( govor i pisanje).
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnimCambridgei IH kvalifikacijama
  • Časovi se realizuju u malim grupama ili kao individualni časovi.
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa usaglašenog sa CEFR ( Zajednički evropski jezički okvir )
Professional language skills
Telephone skills for call centres and secretaries
Business presentations language skills
Business meetings language skills
Negotiations
Business correspondence
Contacting clients
Report writing
Sales language skills
Telemarketing

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs