Specijalizovani poslovni kursevi jezika

Program obuhvata rad na jednoj ili kombinaciji više oblasti i pokriva jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEFR).

  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama
  • Program specijalizovanog poslovnog jezika se može kombinovati sa Programom + jezičkih veština.

Na osnovu našeg dvodecenijskog iskustva u nastavi engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika specijalizovanog za određene oblasti poslovanja, kao najtraženije izdvojamo dole navedene programe. Međutim, ukoliko u navedenoj tabeli nema Vaše delatnosti, biće nam zadovoljstvo da na Vaš zahtev kreiramo novi specijalizovani program obuke stranih jezika.

Opšti poslovni jezikPoslovni jezik za oblast trgovine
Poslovni jezik za bankarstvo i oblast finansijaPoslovni jezik za državnu administraciju
Poslovni jezik za marketing & PRPoslovni jezik za oblast prava
Poslovni jezik za menadžmentPoslovni jezika za oblast HR
Poslovni jezik za oblast hotelijerstvaPoslovni jezik za oblast medicine
Poslovni jezik za oblast turizmaPoslovni jezik za revizore

PROGRAM + poslovnih veština na engleskom, nemačkom, španskom, italijanskom i ruskom jeziku je kratka intenzivna specijalizovana obuka iz određenih oblasti koja se može pohađati samostalno ili kombinovati sa bilo kojim programom škole. Ovaj program može biti fokusiran na razvijanje specijalizovanog vokabulara ili određenih poslovnih veština.

Poslovne veštine
Veštine telefoniranja za kol centre i sekretare
Poslovne prezentacije na stranom jeziku
Poslovni sastanci
Pregovori
Poslovna korespodencija
Kontakti sa klijentima
Pisanje izveštaja
Prodaja
Telemarketing

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs