Opšta obuka za nastavnike stranih jezika

Ova obuka je namenjena nastavnicima stranih jezika , bez obzira na to koji strani jezik predaju i omogućava nastavnicima da se detaljno upoznaju sa različitim metodama koje se koriste u nastavi stranih jezika i prođu kroz praktični deo obuke ( nastava i obzervacija).

Naziv kursaModul MetodikaCEFR nivo znanja jezika
Opšta obuka za nastavnike stranih jezikaobuka iz metodike nastave stranih jezikaC1

Online prijava za obuke