Refresher Course za nastavnike stranih jezika

Ovaj kurs je namenjen nastavnicima stranih jezika koji žele da istovremeno usavrše znanja iz metodike nastave i poboljšaju svoje znanje stranog jezika koji predaju ili žele da predaju.

CourseMethodology ModuleModule - LanguageCEFR Level
Refresher Course for language teachersmethodology of teaching foreign languagesintensive language course (English,Spanish,Italian,French,German)C1

Online Training Application