International House Belgrade

Naš metod

„International House škole su sinonim za kvalitet i profesionalnost“

Škola IH Belgrade Syllabus koristi metod rada čiji je glavni fokus aktivna komunkacija, korišćenje jezika u realnim situacijama i brz razvoj jezičkih veština i kompetencija za sve uzrasne grupe i profile polaznika.

Naš metod je pažljivo razvijan i testiran širom sveta. Svi programi se maksimalno prilagođavaju jezičkim potrebama polaznika i omogućavaju uspešno usvajanje i aktivnu upotrebu jezika . Radom u malim grupama, Vaš napredak se kontinuirano prati.

Škola IH Belgrade Syllabus je pionir u primeni holističkog principa u učenju stranih jezika u našoj zemlji. Na našim kursevima naučićete kako da najefikasnije učite otkrivajući i koristeći način koji je najbolji za Vas. Uz korišćenje najnovijih tehnologija u učenju, Vama i Vašem detetu će biti omogućeno da učite jezik i van samih časova i da na taj način pratite najnovije trendove.

Stručni tim nastavnika je obučen da kreira programe učenja stranih jezika potpuno prilagođene modernom poslovnom svetu i specifičnim potrebama kompanijama. Naš progam razvijanja poslovnih jezičkih veština omogućava brzo usvajanje i aktivno korišćenje stranih jezika u poslovne svrhe.

Svi nivoi učenja su usaglašeni sa deskriptorima nivoa Zajedničkog evropskog jezičkog okvira (CEFR nivoi), što omogućava mobilnost Vašeg znanja.

Svi sertifikati škole IH Belgrade Syllabus su međunarodni i visoko rangirani u više od 50 zemalja sveta.

Škola IH Belgrade Syllabus je jedini akreditovani centar za međunarodnu University of Cambridge ESOL CELTA  obuku. CELTA kvalifikacija omogućava rad u celom svetu. Svi treneri na kursu su akreditovani od strane University of Cambridge ESOL.