International House Belgrade

Konsalting za firme

Ekspertski tim IH Syllabus škole pruža sledeće usluge konsaltinga:

 

Obuke stranih jezika Menadžment učinka zaposlenih - Performance Management
testiranje
menadžment učinka zaposlenih
analiza jezičkih potreba
odgovornost lidera i menadžera za postizanje rezultata svojih timova
izrada planova obuke
odgovornost pojedinca prema sopstvenom učinku, razvoju i napredovanju
izrada specifičnog progama rada za potrebe firme
(English)
procena uspešnosti obuke