International House Belgrade

Let’s Talk Programme

Let’s Talk je poptuno NOV kurs engleskog jezika fokusiran na konverzaciju, koji je IH Belgrade Syllabus razvio koristeći svetski priznatu IH metodologiju. Polaznici brzo i lako stiču fluentnost i samopouzdanje u usmenoj komunikaciji sa profesorom čiji je maternji jezik engleski.

 Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs

Naziv kursa Trajanje Intenzitet CEF nivoi
Let’s Talk
2x120 min mesečno