Opšti kursevi

Škola ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre organizuje opšte engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika.

Poseban metod rada škole ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke .

  • Ove godine slavimo! Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program !
  • Opšti kursevi engleskog jezika se organizuju za sve nivoe i pokrivaju jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEFR) od A1 do C2. Polaznici brzo i uspešno ovladavaju jezičkim veštinama i stiču sigurnost u komunikaciji.
  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni sertifikat odgovrajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa medjunarodnim Cambridge IH kvalifikacijama.
 

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com

Naziv kursa Trajanje Intenzitet CEF nivoi
Opšti kurs engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika
  • mikro gupe
  • grupe od 6-8 polaznika
  • individualna nastava
  • mogućnost kombinovanja sa Program + obukom poslovnih veština
32-70 časova
2x90 min
3x 90 min.
3x120 min.
5x90 min.
nedeljno
A1 do C2 nivo