Kursevi jezika za menadžment preduzeća

ITT CELTA Belgrade & Syllabus centre škola stranih jezika organizuje intenzivne i kratke kurseve engleskog, nemačkog, španskog, italijanskog i ruskog jezika namenjene svima onima koji imaju malo vremena, a žele da:

  • steknu samopouzdanje u korišćenju engleskog jezika u svakodnevnim situacijama;
  • ovladaju poslovnim veštinama na engleskom jeziku
  • ovladaju specijalizovanu poslovnu terminologiju iz oblasti poslovanja firme
  • aktiviraju svoj engleski i usavrše svoje produktivne veštine – govor i pisanje
  • uče po programu koji je napravljen baš za njihove jezičke potrebe.

Na kraju kursa dobija se medjunarodni sertifikat sa završenim nivoom znanja usaglašenim sa CEFR nivoima.

Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama

Kontaktirajte nas na info@ittceltabelgrade.com

Poslovne veštine Specijalizovan vokabular
Poslovne prezentacije na stranom jeziku

Poslovni sastanci

Pregovori

Poslovna korespodencija,pisanje izveštaja

Kontakti sa klijentima

Telefoniranje

Prodaja
Iz oblasti poslovanja kompanije

Finansije

Menadžment

Marketing

Prodaja

HR

u skladu sa potrebama klijenta