International House Belgrade

Srpski za strance

IH Syllabus škola organizuje intenzivne kurseve srpskog jezika za strance, sa akcentom na
razvijanju govornih veština.

Srpski jezik za strance
rad u mikrogrupi

individualna nastava

kombinovanje časova u Beogradu i van Beograda-letnji i zimski program

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs