International House Belgrade

Kursevi stranih jezika za decu

Kursevi stranih jezika za decu – engleski i španski.

IH Syllabus Kursevi stranih jezika za decu Beograd

IH Syllabus kursevi stranih jezika za decu nude deci mogućnost učenja engleskog i španskog jezika u kreativnom okruženju koje pomaže otkrivanju potencijala za učenje.

Znanje jezika otvara vrata širom sveta.

Uz naš tim iskusnih nastavnika Vaše dete će moći da nauči da koristi engleski i španski jezik u svakodnevnoj komunikaciji, za potrebe škole i da se pripremi za polaganje međunarodno priznatih Cambridg ESOL ispita.

IH Syllabus škola će omogućiti Vašem detetu učenje jezika u inostranstvu u jednoj od IH škola širom sveta. Na taj tačin ćete biti sigurni da Vaše dete uči u kvalitetnoj školi i da je potpuno bezbedno.

  • Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.
  • Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridgei IH kvalifikacijama
 

Kontaktirajte nas na info@ihbelgrade.co.rs

Opšti naziv kursa Evropski standard CEFR nivoi Vrsta kursa Kembridž ispiti
Predškolski
Pre-school
Ec
Eb
Ea
Radionice
Mladji školski
Primary
A1c
A1b
A1a
A2c
opšti kursevi
tokom cele školske godine
Starters
Movers
Stariji školski
Secondary
A2b
A2a
B1b
B1a
opšti kursevi
tokom cele školske godine
Flyers
KET for Schools
PET for Schools
Omladinski
Young adult
B2b
B2a
C1b
C1a
opšti kursevi
tokom cele školske godine
FCE for Schools
CAE for Schools