International House Belgrade

Prevođenje

Stručni tim prevodilaca IH Belgrade Syllabus prevodi konsekutivno i simultano i radi pismene prevode za Vaše lične potrebe i potrebe firmi.

Svi prevodi dokumenata se mogu overiti od strane sudskog tumača.

Kontaktirajte nas na: info@ihbelgrade.co.rs